Näitus

Pühapäeval 14.07  olete oodatud uue näituse avamisele, kus kunstisõpru ootab ees tõeline maiuspala. Sel korral on eksponeeritud kahe andeka kunstniku teosed: Soomes resideeruv eestlanna Raili Ilmsalu ning Eestis elav ameeriklanna Sarah Michelle Epping. Tulemas on intrigeeriv ja mitmekülgne kunstielamus, mis ühendab klassikalise ja moodsa kunsti.
Raili Ilmsalu, kes on tunnustatud klassikaliste võtete ja kaunite skulptuuride poolest, on seekord näitusele seadnud nii traditsioonilist kunsti kui ka moodsaid teoseid. Näha saab tema uusimaid maale, mis toovad esile tema oskuse kasutada klassikalisi materjale. Eriliseks maiuspalaks on Raili skulptuur “Eva” mis saab taas võimaluse särada kunstimaailma valguses.
Sarah Michelle Epping toob näitusele kaasa oma unikaalse nägemuse ja loomingulise lähenemise, mis on inspireeritud tema sukeldumise kogemustest. Tema “Narcosis” sari sai alguse, kui ta kavandas sukeldumist laevavrakile, mis asus 40 meetri sügavusel Okinawa ranniku lähedal. Sellisel sügavusel võib inimese keha lõpetada sissehingatava õhu töötlemise, mis viib eufoorilise seisundini, hallutsinatsioonideni ja lõpuks surmani. Jacques Cousteau nimetas seda protsessi “lämmastikunarkoosiks”. See paralleel inimkeha ja mere vahel ongi Sarah’ loomingus keskseks teemaks.
Läänemeres on põllumajanduses kasutatavatest nitraadikeemiatest tekkinud maailma suurim surnud tsoon. Looduse jaoks mürgised vetikate õitsemised moodustavad ülalt vaadates mustreid, mis on kosmosest nähtavad, ja alt vaadates lämmatavad nad elusolendid. Näitusele jõudnud teosed on loodud käsitsi valmistatud paberist, mis on saadud vetikate ülekasvust, eemaldades saaste Tallinna lahtedest. Need tööd loovad kujutise, mida võib tõlgendada kui sukelduja hallutsinatsiooni või mere praegust olukorda.
Sarah’ kuue kollaaži loomine võttis kolm aastat, 25 söövitusega metallplaati, vetikate ülekasvust valmistatud käsitööpaberit ja sadu trükiseid. Need lõigati välja ja kleebiti chine collé tehnikas akvarellmaalidele. Tema protsess võib mitte olla populaarne, kuna see dekonstrueerib trüki mõistet, mis on massiline reprodutseerimine.
Kunsti loomisel tuleb leida uusi viise, näiteks kasutada nitraadisaaste paberit puude asemel. See on vaid üks tuhandest sammust, mida ühiskond peaks tegema, et kohaneda meie uue reaalsusega. Kui meie tulevased põlvkonnad saaksid vaadata tagasi meie ajastule, peaksime neile jätma sõnumi, et tahtsime neile pärandada parema planeedi kui see, mille meie pärisime.
Tulge ja nautige kaunite kunstiteoste keskel veedetud aega ning laske end inspireerida nende kahe kunstniku unikaalsest loomingust. Näituse avamine toimub pühapäeval kell 15.00 meie galeriis. Olete oodatud! Mõlemad kunstnikud on kohal!

Exhibition Opening Invitation
Next Sunday, you are cordially invited to the opening of a new exhibition, where friends are in for a real treat. This time, the works of two talented artists will be showcased: Estonian artist Raili Ilmsalu, who resides in Finland, and American artist Sarah Michelle Epping, who lives in Estonia. Expect an intriguing and diverse art experience that merges classical and modern art.
Raili Ilmsalu, known for her masterful classical techniques and beautiful sculptures, has curated both traditional and modern artworks for this exhibition. You will have the opportunity to see her latest paintings, highlighting her skill in using classical materials. A special highlight is Raili’s sculpture “Eva,” which will once again shine in the art world.
Sarah Michelle Epping brings her unique vision and creative approach to the exhibition, inspired by her diving experiences. Her “Narcosis” series began when she was planning a dive to a shipwreck 40 meters below the surface off the coast of Okinawa. At such depths, the human body can stop processing the air you breathe, leading to a euphoric state, hallucinations, and eventually death. Jacques Cousteau termed this process “Nitrogen Narcosis.” This parallel between the human body and the sea is central to Sarah’s work.
In the Baltic Sea, runoff from nitrate chemicals used in farming has created the world’s largest dead zone. From above, the toxic algae blooms form patterns visible from space, and from below, they choke out life in natural environments. The pieces displayed are made from handmade paper created from algae overgrowth, thus removing pollution from the bays of Tallinn. These works create an image that can be interpreted as either a diver’s hallucination or the current state of the sea.
Creating the six collages took three years, 25 etched metal plates, handmade paper from algae overgrowth, and hundreds of prints. These were then cut out and adhered by chine collé to watercolor paintings. This process might not be popular, as it deconstructs the idea of a print, which is mass reproduction.
Finding new ways of creating art, such as using paper made from nitrate pollution rather than trees, is just one of the many steps society should take to adapt to our new reality. Should our great-great-grandchildren be able to peel back the Earth and look at the fossils of our generation, we should leave them the message that we wanted them to experience a planet better than the one full of the issues we inherited.
Come and enjoy the beautiful artworks and let yourself be inspired by the unique creations of these two artists. The exhibition opening will take place on Sunday at 3 PM in our gallery, and both artists will be present. You are welcome!
etEesti